Truy cập

Hôm nay:
28
Hôm qua:
26
Tuần này:
166
Tháng này:
259
Tất cả:
238107

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC XÂY DỰNG "ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG"

Đăng lúc: 15:18:42 05/11/2020 (GMT+7)

 

             Trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nga Sơn triển khai nhiều giải pháp trên các lĩnh vực công tác, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong đó việc tiếp tục triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động”.

Mô hình cơ sở Đoàn "3 chủ động" được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 

Mô hình  được các cơ sở Đoàn quan tâm triển khai thực hiện tốt. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện trên 3 mặt. Để chủ động thực hiện quản lý ĐVTN và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, tổ chức Đoàn đã làm tốt công tác đoàn vụ, đoàn tịch, tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn theo hướng đổi với những nội dung phong phú, hấp dẫn và được triển khai bằng nhiều hình thức mới, thu hút ĐVTN tham gia; Việc xây dựng kế hoạch và chương trình công tác, thực hiện các chiến dịch, phong trào được các cơ sở Đoàn triển khai khá cụ thể, rõ ràng với nhiều hoạt động phù hợp. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn đã chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao

Kết quả, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Nga Sơn tiếp tục triển khai ở 42/42 cơ sở Đoàn. Thông qua việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở "3 chủ động" tại các đơn vị, hoạt động phong trào Đoàn cấp cơ sở ngày càng chất lượng và hiệu quả thiết thực, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng thời, thể hiện tinh thần xung kích của ĐVTN trong huyện.

3 chủ động.jpg
(Đoàn cơ sở chủ động phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020)