Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
26
Tuần này:
58
Tháng này:
754
Tất cả:
237352

100% đoàn viên được học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi)

Đăng lúc: 15:56:14 07/11/2020 (GMT+7)

 Với mục đích tiếp tục trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó làm tốt chức năng của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị sửa đổi.

Tại các hội nghị triển khai, các bạn đoàn viên đã được học tập 04 bài lý luận chính trị sửa đổi năm 2020 với các nội dung như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

học tập lý luận.jpg

Thông qua việc học tập các bài học chính trị sửa đổi, các đồng chí đoàn viên được trang bị thêm kiến thức , từ đó củng cố thêm lập trường tư tưởng, tiếp tục học tập và rèn luyện trong môi trường xã hội chủ nghĩa.