Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
261841

Các mô hình, giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng Bí thư chi Đoàn trên địa bàn dân cư huyện Nga Sơn

Đăng lúc: 15:18:51 02/11/2021 (GMT+7)

Hiện nay, chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các Chi đoàn. Vì vậy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cưTừ đó, nhiều mô hình, giải pháp đã được các cơ sở Đoàn triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về rà soát, sắp xếp, củng cố lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát, sắp xếp lại tổ chức chi đoàn trên địa bàn huyện. Việc lựa chọn, sắp xếp, bố trí đội ngũ Bí thư Chi đoàn theo đó cũng gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư như: 

Một là: Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn xã, thị trấn bảo đảm theo Quy định 298 - QĐ/TW. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn kế cận là những đồng chí thực sự có trình độ, năng lực, có uy tín với thanh niên, không nặng về cơ cấu hình thức; động viên các đồng chí đoàn viên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn viên là cán bộ công chức làm Bí thư chi đoàn. Định kỳ hàng năm, Đoàn cơ sở và Đoàn cấp trên làm việc với cấp ủy cơ sở để rà soát, đánh giá việc thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở.

Hai là: Hàng năm mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ đoàn; phối hợp với các tổ chức đào tạo chuẩn hoá trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ đoàn các cấp; quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu, đề nghị xem xét kết nạp Đảng những đoàn viên ưu tú. Định kỳ Huyện đoàn và Đoàn cơ sở phân công cán bộ tham gia sinh hoạt các hoạt ở địa bàn dân cư.

Ba là: Quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu, các hội thi, các hoạt động tình nguyện tạo sân chơi nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức xã hội, giao lưu, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ bí thư chi đoàn. Định kỳ tuyên dương bí thư chi đoàn tiêu biểu nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ bí thư chi đoàn địa bàn dân cư.

z2898718341150_c73a6cdff74d37dc0b7279abbab8b3cd.jpg

(Toàn cảnh hội nghị sơ kết mô hình nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn dân cư)